บริการแกะสลักผิวโลหะ เรียบ โค้ง หรือตัด (Laser Engraving Service)

บริการรับแกะสลักโลหะ เช่น แผ่นเงิน แผ่นทอง สแตนเลส แหวนวงใน แหวนวงนอก ด้วยเครื่องเลเซอร์ระบบไฟเบอร์ ความแรงในการยิงสูง เนื้อโลหะไม่สึก น้ำหนักเท่าเดิม 

 

Laser engraving service such as flat surface, inner and outer ring, applicable to various metals such as gold and silver. We use our high quality fiber laser which has high power and efficiency. 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 081-340-4931 ; 02-440-1960
For more infomation, please call : 081-340-4931 ; 02-440-1960
 
Visitors: 54,111