บริการตรวจเช็คเปอร์เซ็นทองและโลหะมีค่าอื่นๆ (Metal Tester Service)

บริการตรวจเช็คเปอร์เซ็นต์ทองและโลหะมีค่าอื่นๆ ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ จากเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์ทอง MNTA5 

พร้อมใบแสดงผลและรอรับได้เลย !!

 

Precious Metal Analysing service by our MNT-A5 machine. The result is accurate and trustable together with the report generated by the printer. 

Fast and Easy!

 

สนใจติดต่อ 089-509-7415 ; 081-641-7770

For more infomation, please call 089-509-7415 ; 081-641-7770

Visitors: 55,254